OVER HARTGROEIEN


Hartgroeien begeleidt groeiende organisaties en mensen. Groei vanuit onderscheidende talenten naar de missie.

We ondersteunen bij vragen zoals: ‘hoe kunnen we professionaliseren? hoe zorgen we dat de energie van de mensen behouden blijft? welk beleid ondersteunt onze cultuur? op welke manier kunnen we leren in onze organisatie faciliteren en richten? hoe kan ik de talenten in mijn team verder ontwikkelen?, hoe zorgen we ervoor dat we onze doelen realiseren?’ en ‘wat kunnen we doen om verder te groeien?’.

UITGANGSPUNTEN


Groeien is duurzaam wanneer het wortelt in de drijfveren en kwaliteiten van de organisatie en de mensen.

Ons uitgangspunt is dat mens en organisatie onderscheidende kwaliteiten hebben. Vanuit deze inclusieve visie op talentmanagement, werken we aan programma’s om met de kwaliteiten ook de doelen te bereiken. Dit betekent dat we samen werken aan een cultuur en werkwijze die passen bij de waarden en talenten van de organisatie en van de mensen.

Omdat organisatie en individu een zinvolle bijdrage willen leveren.

CONTACTGEGEVENS


Suzanne Pepping
06 410 33 704
s.pepping@hartgroeien.nl

Eikenlaan 25
3941 GP Doorn

CASE 1 | ORGANISATIEGROEI


Een hard groeiende organisatie kan het zelf even amper bijbenen. Hoe gaat het met de mensen, hoe kunnen we de drive die er is behouden terwijl we niet meer iedereen even vaak kunnen spreken, wat worden onze samenwerkingsstructuren? Met deze vragen startte een serie gesprekken met de mensen in deze organisatie. Gezamenlijk ontdekten we de enorme drive bij iedereen en de kans om bij deze jonge organisatie de waarden te cultiveren in passende structuren en communicatiekanalen. We ontdekten ook de spilfunctie van de oprichter. In een terugkoppeling van alle gesprekken adviseerden we verder over manieren om leren in te richten met oog voor de verschillen in ervaring en leerbehoefte. Kortom een traject waarin facetten van groei zoals leiderschap, cultuur, organisatieinrichting en leren mooi samen kwamen.

CASE 2 | PERSOONLIJKE GROEI


Robert wil een volgende stap zetten in zijn werk. Hij heeft hiervoor ruimte gemaakt en wil zorgvuldig omgaan met deze kans. ‘Op welke manier kan ik mijn kwaliteiten het meest tot hun recht laten komen?’, is zijn vraag. We plannen twee coachingsgesprekken en een werksessie in. In dit traject oogsten we eerst zijn ervaringen van de afgelopen jaren. Daarin wordt al snel duidelijk welke rol hij het prettigst vindt en in wat voor projecten hij met plezier werkt. Van daaruit bekijken we de mogelijkheden voor de toekomst en onderzoeken we wat voor hem het ‘leidend motief’ is bij het zoeken en kiezen in de komende maanden. Nu voor hem scherp is wat hij echt wil en kan, geeft hij zichzelf een jaar de tijd om naar de gewenste situatie toe te werken. Gedurende dat jaar houden we af en toe contact om te reflecteren.

Persoonlijk ontwikkeltraject

CASE 3 | GROEIENDE ORGANISATIE EN MANAGEMENT DEVELOPMENT


In een groeiende organisatie is behoefte aan ontwikkeling en begeleiding bij het team leidinggevenden. Daarnaast speelt de vraag hoe de organisatie kan groeien met behoud van de bevlogenheid en waarden. We ontwerpen een aantal bijeenkomsten waarin de leidinggevenden zelf reflecteren op hun rol en bijdrage, hun manier van leidinggeven, wat zij willen ontwikkelen en hoe zij dat kunnen aanpakken. Met intervisie worden deze persoonlijke ontwikkelvragen ondersteund. Daarnaast organiseren we een aantal bijeenkomsten waarin gezamenlijk richting wordt gegeven aan groei met de kerntaak en de waarden waaruit de organisatie is ontstaan als kompas. Zo ontstaan manieren van werken die de oorspronkelijke bezieling en doelen bekrachtigen.

BERICHTEN


ZIN IN LEIDERSCHAP?

Dit najaar start de 5 daagse training Zin in leiderschap. Een training met reflectie op je rol, je team, je persoonlijke stijl en de dynamiek in jouw organisatie. Voor wie behoefte heeft aan afstand en bezinning om van daaruit weer steviger in de dagelijkse praktijk te staan. Lees meer.

WORKSHOP ‘WERKEN MET JE TALENT’

Je talent aan het roer in je werk? Op 6 oktober is de workshop ‘Werken met je talent’. Deze workshop kan veel voor je betekenen als je nadenkt over een nieuwe stap in je loopbaan of als je je afvraagt hoe je in je huidige werk verder kunt groeien. Voor meer informatie klik hier.