Selecteer een pagina

Suzanne Pepping
Suzanne Pepping
Suzanne Pepping 

Suzanne heeft van nature een radar voor de essentie en voor de dynamiek in mens en situatie. Deze radar heeft ervoor gezorgd dat ze in studie, werk en leven altijd kijkt naar wat echt is, waar het om gaat en wat er in de dynamiek van een project of team beweegt. Daar waar de echte wens zit van mens(en), zit ook de natuurlijke kracht om die te realiseren. Vanuit die natuurlijke power, zijn mensen en teams in staat positieve impact te realiseren in de wereld.

Jarenlang ontwikkelde Suzanne zich op het gebied van veranderkunde en talentontwikkeling. Sinds 2011 werkt ze vanuit Hartgroeien en  begeleidt ze mensen en organisaties om wezenlijke verandering te realiseren. Dit betekent praktisch werken aan het realiseren van resultaten die ertoe doen voor mens en samenleving. Dit kan niet zonder je te verdiepen in wat jou als mens beweegt en wat een team inspireert en ‘aanzet’.

Suzanne studeerde Bedrijfswetenschappen, werkte een aantal jaren als organisatieadviseur en gaf leiding aan een team organisatieadviseurs, alvorens zij Hartgroeien oprichtte. Ze verzorgt trainingen en masterclasses, begeleidt (project) teams en mensen individueel en spreekt graag voor groepen die meer willen weten over natuurlijke veranderprocessen.

De natuur is één van haar grote inspiratiebronnen als het gaat om transformatie. Niet alleen omdat de natuur het ons voordoet, maar ook omdat Suzanne ontzettend geniet van buiten zijn en met haar werk wil bijdragen aan een stabieler klimaat en behoudt van plant- en diersoorten.

Suzannes motto is: ‘alles verandert als je kiest voor doen wat klopt’.

Suzanne Pepping

Michaël Derkse Foundation

Suzanne werkt sinds 2019 samen met Michaël Derkse. Eind 2019 richtte Michaël de Michaël Derkse Foundation op, waarin zijn werk over transformatieprocessen wordt voortgezet. Suzanne deed diepgaande kennis heeft op over bezieling en natuurlijke transformatie. Hier heeft ze de verschillende lagen in de dynamiek steeds verder leren onderscheiden. Dat maakt het mogelijk om juist (niet) te interveniëren. Zodat wat van nature vanuit een individu of een project wil transformeren of ontstaan, zich goed kan ontwikkelen. In een tempo en op een manier die past bij de kwaliteiten van de persoon in kwestie of het (project)team.

Michaël is grondlegger van de Audicratie en de Pulsar Visie. In november 2019 heeft hij de dagelijkse leiding van zijn werk om gezondheidsredenen aan Suzanne overgedragen. Sinds eind 2019 is Suzanne voorzitter van de Michaël Derkse Foundation. Zie ook: www.michaelderkse.com

De Wijze Raad
De Wijze Raad is het advies- en inspiratie orgaan van Hartgroeien. Drie tot vier keer per jaar is er een ontmoeting tussen Suzanne en de drie mensen die de Wijze Raad vormen. Zij adviseren en inspireren over de groei van Hartgroeien. Deze mensen weten wat het betekent om te doen wat klopt. Zij hebben ervaring, kennis en kunde die ze op eigen wijze delen met Hartgroeien. Vanuit het hart en de bedoeling, praktisch en strategisch.
Ingrid Schrijner
Ingrid ondersteunt bij de administratie & boekhouding van Hartgroeien.